Search
EDUCATION, PEDAGOGY, UPBRINGIG

Title: Edukacja ku wartościom

Out of Print   


Rate a book
Author: Alicja Szerląg (red.)

ISBN number: 83-7308-336-7

Technical information: Wydanie I, Kraków 2004, Format B5, Objętość 256 stron, Oprawa miękka, klejona, folia

Polish version of book

Pozycja ta przeznaczona jest dla czytelników zainteresowanych aksjologią pedagogiczną, a więc teoretyków i praktyków wychowania. Jest ona humanistycznym dyskursem, prowadzącym czytelnika od aksjologicznych teorii, ich kontekstów społecznych, psychologicznych i edukacyjnych po ich zakorzenienie w rodzinnej tradycji. Prezentowane ujęcia teoretyczne, dokonane z pozycji różnych dyscyplin naukowych, zapraszają do dyskusji nad wartościami współczesnego świata, otwierają się one bowiem na nowe często zaniedbane obszary aksjologicznej eksploracji. Książka ukazuje aksjologiczne uwikłania człowieka współczesnego na tle dokonujących się przemian w skali globalnej. Jego dylematy, zróżnicowanie kulturowe, codzienność, kształtowanie się tożsamości osobowej i społecznej. Są w niej zawarte refleksje o doświadczaniu wartości i własnego Ja w różnych obszarach podmiotowej aktywności – zaczynając od rodziny, poprzez edukację, sztukę, kulturę popularną i pracę. Autorzy mają nadzieję, iż pozycja ta stanie się intelektualną inspiracją dla wszystkich tych, których działalność edukacyjna jest bardzo mocno wpisana w problematykę wartości.


Look:

Back
Back to Catalogue
420369 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus