Search
SOCIOLOGY

Title: Ku wielokulturowości
Aksjologiczny sens wychowania w rodzinie na litewskim pograniczu kulturowym

Out of Print   


Rate a book
Author: Alicja Szarląg

ISBN number: 83-7308-120-8

Technical information: Wydanie I, Kraków 2001, Format A5, Objętość 302 strony, Oprawa twarda, matowa, szyta

Polish version of book

Tematem badań i rozważań autorki były aksjologiczne przesłanki wychowania w rodzinie na litewskim pograniczu kulturowym. Autorka wybrała do swoich badań Wilno, w którym zamieszkują różne narodowości. W grupie badawczej znalazły się rodziny reprezentujące głównie środowiska narodowościowe zamieszkujące Litwę, tj. rodziny litewskie, białoruskie, rosyjskie i polskie. Analizą objęte zostały podstawowe wymiary wychowania międzykulturowego, czyli narodowościowe zróżnicowanie na Litwie, sytuacja egzystencjalna badanych rodzin, zakres i dynamika funkcji wychowawczej w badanych rodzinach, szanse na wychowanie międzykulturowe


Look:

Back
Back to Catalogue
420369 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus