Search
EDUCATION, PEDAGOGY, UPBRINGIG

Title: Wymiary współczenej edukacji na Litwie
Wybrane aspekty

Out of Print   


Rate a book
Author: Alicja Szerląg (red. nauk.)

ISBN number: 83-7308-512-2

Technical information: Wydanie I, Kraków 2005, Format B5, Objętość 300 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

Polish version of book

Książka jest rezultatem wieloletniej współpracy między badaczami z różnych krajów. Zawarte w niej ujęcia teoretyczne i praktyczne ukazują litewską edukację oraz kierunki i tendencje jej rozwoju. Przyjmowane aspekty analizy w stosunku do zorganizowanej edukacji na Litwie nabierają szczególnego znaczenia w dzisiejszych czasach. Uwzględniają one takie zjawiska, jak: wielonarodowość, wielowyznaniowość, zmiany polityczne i społeczne. Przy czym nie uciekają od trudnych analiz i wpływów tradycji, obyczajowości, stereotypów i uprzedzeń.

Prezentowana publikacja nie tylko może pogłębić wiedzę o bliskim nam kraju, ale także pozwoli Czytelnikowi na szersze spojrzenie na różne wymiary współczesnej edukacji na Litwie.

Książka powinna zainteresować studentów kierunków pedagogicznych oraz pedagogów zaangażowanych bezpośrednio w proces edukacji.

 


Look:

Back
Back to Catalogue
420369 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus