Search
EDUCATION, PEDAGOGY, UPBRINGIG

Title: Wielokulturowość - międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień

Out of Print   


Rate a book
Author: Alicja Szerląg (red.nauk.)

ISBN number: 83-7308-632-3

Technical information: Wydanie I, Kraków 2005, Format B5, Objętość 584 strony, Oprawa miękka, klejona

Polish version of book

Misją edukacji jest wyposażanie młodego pokolenia w kompetencje umożliwiające mu funkcjonowanie na pograniczach kulturowych, a więc aktywne włączenie w proces kształtowania tożsamości m.in. człowieka pogranicza. Problematyka wielokulturowości i międzykulturowości jest ważnym obszarem edukacyjnych odniesień. Prowokuje bowiem do stawiania pytań zachęcających do pedagogicznego dyskursu.

Prezentowana publikacja jest właśnie takim zaproszeniem. Powstała dzięki wysiłkowi poznawczemu wielu autorów – z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy, Belgii i Niemiec, którzy prezentując swoje stanowiska, odsłaniają nie tylko nowe oblicza wielokulturowości, ale także wskazują drogi wiodące poprzez edukację, ku międzykulturowości. W niej bowiem należy szukać potencjału humanistycznego pozwalającego na podmiotowe i wspólnotowe istnienie w wielości kultur.

 


Look:

Back
Back to Catalogue
420369 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus