Search
EDUCATION, PEDAGOGY, UPBRINGIG

Title: Problemy edukacji w szkole wyższej

Out of Print   


Rate a book
Author: Alicja Szerląg (red. nauk.)

ISBN number: 978-83-7308-793-4

Technical information: Wydanie I, Kraków 2006, Format B5, Objętość 274 strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

Polish version of book

Jest to zbiór szkiców, który powinien pomóc spojrzeć młodym nauczycielom akademickim oraz doktorantom na własną rolę w szkole wyższej. Książka wprowadzi Czytelników w problemy, które w istotnym stopniu dynamizują funkcjonowanie współczesnej szkoły wyższej.

Autorzy proponują ogląd podjętej problematyki w następujących kontekstach:
w odniesieniu do podstawowych obszarów aktywności nauczyciela akademickiego, kreowanych przez funkcje, jakie pełni szkoła wyższa, etykę zawodową, proces badawczy, czy jakość kształcenia pedagogicznego; przez pryzmat różnych czynników wyznaczających pełnienie funkcji nauczyciela akademickiego;
w odniesieniu do procesu kształcenia w szkole wyższej oraz z uwzględnieniem sytuacji studentów niepełnosprawnych, ponieważ praca dydaktyczna z takimi studentami wymaga w szczególności dostosowania procesu kształcenia do ich możliwości i potrzeb.

 


Look:

Back
Back to News
395683 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus