Search
EDUCATION, PEDAGOGY, UPBRINGIG

Title: Odpowiedzialność podmiotowa dzieci
Jak rozumieć i inspirować jej rozwój?

Price: 9.20 EUR


Rate a book
Author: Beata Krzywosz-Rynkiewicz

ISBN number: 978-83-7308-865-8

Technical information: Wydanie I, Kraków 2007, Format B5, Objętość 232 strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa Książka dostępna również w postaci elektronicznej e-book! http://e-book.impulsoficyna.pl/

Polish version of book

Książka jest zwieńczeniem badań nad odpowiedzialnością dzieci w młodszym wieku szkolnym. Autorka współuczestniczyła w pracy dzieci poprzez przebywanie z nimi podczas lekcji, prowadzenie warsztatów rozwijających taką wiedzę, umiejętności i postawy, które będą sprzyjały kształtowaniu odpowiedzialności. Setki godzin spędzonych z uczniami i ich nauczycielką, wiele rozmów i analiz pozwoliło Autorce sformułować wnioski, które pomogą zarówno studentom, jak i nauczycielom praktykom czy rodzicom, w zrozumieniu, czym jest odpowiedzialność i jakie czynniki sprzyjają jej kształtowaniu.

Czytelnik znajdzie w książce inspiracje zarówno koncepcyjne, jak i praktyczne, m.in. przegląd literatury przedmiotu, model odpowiedzialności podmiotowej, listę czynników związanych z wychowaniem, przykłady działań, które umożliwiają rozwiązywanie problemów, problemów jednocześnie wspierają odpowiedzialność uczniów, zestaw dwunastu propozycji scenariuszy zajęć oraz opis przebiegu prowadzonych warsztatów.

 

 


 Książka dostępna w wersji elektronicznej
w
 następujących witrynach

 

 

                                           

                     

 


 


Look:

Back
Back to News
395683 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus