Search
EDUCATION, PEDAGOGY, UPBRINGIG

Title: Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego
Podręcznik dla nauczycieli i studentów

Coming Soon:   X 2010


Rate a book
Author: Eligiusz Madejski, Józef Węglarz

ISBN number: 978-83-7308-891-7

Technical information: Wydanie III, Kraków 2010, Format B5, Objętość ... stron, Oprawa miękka, klejona. Zapowiedź IV 2010.

Polish version of book

       Książka ma na celu nie tylko zwrócić uwagę Czytelnikowi na najistotniejsze problemy współczesnej szkolnej edukacji fizycznej, które pośrednio lub bezpośrednio mogą wpływać na jakość kultury fizycznej, ale także ułatwić szkołom i nauczycielom wdrażanie nowej podstawy programowej wychowania fizycznego. 

    Książka obejmuje bardzo istotne obszary w procesie edukacji fizycznej i zawiera wiele zweryfikowanych przykładów, które nie tylko wyjaśniają poruszane w niej problemy, ale także mogą być zastosowane bezpośrednio w praktyce. Treść książki została opracowana w taki sposób, aby z chwilą wprowadzenia nowej reformy programowej ułatwić nauczycielom konstruowanie programów autorskich, planowanie pracy, organizowanie zajęć w systemie klasowo-lekcyjnym i fakultatywnym, badanie jakości szkolnej kultury fizycznej oraz ocenianie uczniów z wychowania fizycznego.

   Książka jest adresowana zarówno do czynnych zawodowo nauczycieli, jak i studentów kierunku wychowanie fizyczne. Mamy nadzieję, że studentom pozwoli ona nie tylko zgłębić wiedzę metodyczną, ale inaczej spojrzeć na problemy współczesnej edukacji fizycznej, a nauczycielom umożliwi w pracy pedagogicznej poszukiwanie nowych i niekonwencjonalnych rozwiązań.
 

 

 


 Książka dostępna w wersji elektronicznej
w
 następujących witrynach

 

 

                                        

                     

 


 


Look:

Back
Back to Coming Soon
420369 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus