Search
HISTORY

Title: Między Dźwiną a Czeremoszem

Coming Soon:   VIII 2010


Rate a book
Author: Teresa Siedlar-Kołyszko

ISBN number: 978-83-7308-951-8

Technical information: Wydanie I, Kraków 2010 Format B5 Objętość xxx stron Oprawa miękka, klejona

Polish version of book

Książka zawiera reportaże z ziem II Rzeczpospolitej, powstałe w latach 1986-1996. Wędrówka wiedzie przez wszystkie przedwojenne województwa i ukazuje, co ocalało i kto ocalał, po np. ludobójstwie na Wołyniu. Paradoksalnie w niektórych województwach jest mniej Polaków niż za Zbruczem. Tu również Polacy – absolutnie świadomi swojej przynależności narodowej, religijnej i kulturowej – walczyli o kościoły, w dużej mierze z sukcesem, choć nieraz z wielkim trudem. Tu również modlą się i chcą się modlić jedynie po polsku. Równocześnie tworzą organizacje, kluby, stowarzyszenia. Wciąż są Polakami.


Look:

Back
Back to Coming Soon
420369 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus