Search
EDUCATION, PEDAGOGY, UPBRINGIG

Title: Szkolna prodiagnoza dziecka krzywdzonego w rodzinie

Coming Soon:   VII 2010


Rate a book
Author: Grażyna Szabelska

ISBN number: 978-83-7308-956-X

Technical information: Wydanie I, Kraków 2010, Format B5, Objętość xxx stron, Oprawa miękka, klejona

Polish version of book

          Autorka przypomina dobitnie, że wychowanie w rodzinie, a więc także patologia w tym zakresie, jest problemem, który nie może zniknąć z obszaru zainteresowań pedagogów. W niniejszej publikacji zastanawia się, czy nauczyciele są w stanie rozpoznać patologiczne stany panujące w rodzinie, które nazywa krzywdzeniem dziecka, a także w jakim stopniu czują się odpowiedzialni za przeciwdziałanie wyrządzonej krzywdzie.

Krzywdzenie dziecka w rodzinie jest zagadnieniem bardzo obszernym. Grażyna Szabelska pokazała z dużą wnikliwością historyczną genezę tego zjawiska, a także prawne i obyczajowe podstawy radzenia sobie z tym problemem. Poza tym ukazała różnorodne propozycje naukowe: socjologiczne, psychologiczne i pedagogiczne, które miały na celu jego dookreślenie, a także wyjaśnienie i ukazanie jego negatywnych konsekwencji Our Ball Replica Watchespatek philippe replicabreitling replicaReplica Audemars PiguetAudemars Piguet replica watchesPatek Philippe Replica Watches is just what you are looking for.
rozwojowych. 

Autorka, po szerokim rozpoznaniu i próbie uchwycenia związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w codzienności dzieci, proponuje zwarty, syntetyczny model szkolnej prodiagnozy ich krzywdzenia, czyli działań wyprzedzających diagnozę rozpoznanych już przypadków krzywdzenia dzieci. Szczególną uwagę skupia przy tym na dzieciach 7-9-letnich, gdyż to właśnie w tym okresie wczesna interwencja zapobiega powstawaniu trwałych  ubytków psychicznych, biologicznych i emocjonalnych.Back
Back to Coming Soon
420369 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus