Search
Our Authors
Search by Author

Seul Sylwia

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii.
Nauczyciel akademicki, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego.
Strona autorki: www.us.szc.pl/seul-michalowska
Look:
Back to content
Return to our authors
420369 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus