Search
Our Authors
Search by Author

Zalewska-Meler Agnieszka

 

Doktor nauk o kulturze fizycznej. Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Główny obszar jej zainteresowań to pedagogika zdrowia i teoria wychowania fizycznego.
Autorka książek:
m.in. „Lider zdrowia w edukacji – między wyzwaniem a zaniechaniem”; „(Nie)obecne kategorie w obszarze zdrowia człowieka”
oraz licznych artykułów:
m.in. „Edukacja zdrowotna – nowa jakość w życiu człowieka”; „Mądrość – implikacje pedagogiczne w kontekście zdrowia”; „Kategoria codzienności w obszarze zdrowia człowieka”; „Tradycjonalizm i nowatorstwow edukacji zdrowotnej. Przemiany i perspektywy”; „Idea przesunięcia paradygmatycznego w obszarze zdrowia człowieka”; Mitologizacja czasu wolnego – opór wobec zdrowia”, „Autorytet – od afirmacji zależności do emancypacji w   obszarze zdrowia człowieka”; „(Nie)odpowiedzialność za słowo – opór wobec nowoczesnej retoryki zdrowia” ; „Pantomima – cyrk – taniec – balet. Impresje wokół symbolicznych aspektów kultury fizycznej”; „Filozofia równowagi piękna i zdrowia – spełnienie człowieka w tańcu”; „Obszary buntu szkolnego wychowania fizycznego”.Look:
Back to content
Return to our authors
420369 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus