Search
Our Authors
Search by Author

Boryszewska Jolanta Krystyna

Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, prodziekan Wydziału Pielęgniarstwa w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży.

Przez kilkanaście lat pracowała jako pedagog szkolny w liceum ogólnokształcącym.

Opublikowała wiele prac na temat pracy z uczniami zdolnymi i badań prowadzonych wśród tych uczniów, opartych na wieloletnich doświadczeniach.

 
Look:
Back to content
Return to our authors
420369 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus