Search
Our Authors
Search by Author

Bidzan Mariola

Doktor habilitowany z zakresu psychologii klinicznej, pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Od ponad 20 lat współpracuje z Kliniką Położnictwa i Chorób Kobiecych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Przewodnicząca Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego.

Zajmuje się psychologią kliniczną, jak również neuropsychologią medyczną, w szczególności szeroko rozumianymi psychologicznymi problemami prokreacyjnymi, psychologicznymi aspektami nietrzymania moczu, wczesną diagnozą chorób neurodegeneracyjnych.

Autorka lub współautorka ponad 70 publikacji naukowych, w tym umieszczonych na Liście Filadelfijskiej, głównie z zakresu psychologii prokreacyjnej i psychologicznych aspektów w ginekologii i położnictwie oraz wykorzystania psychologicznych narzędzi we wczesnej diagnostyce różnych zespołów klinicznych, w tym: niepłodności, choroby Alzheimera i nietrzymania moczu.

 
Look:
Back to content
Return to our authors
420369 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus