Search
Our Authors
Search by Author

Piwowarczyk Mirosław

 

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, o specjalnościach: historia oświaty i wychowania,  oraz socjologia. Specjalizuje się także w organizacji i zarządzaniu oświata. Rozprawa doktorska autora obejmowała tematykę aktywności społeczno-kulturalnej polskich społeczeństw lokalnych Wielkopolski w okresie II Rzeczpospolitej i jej uwarunkowań historycznych. Pełni stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=82859&lang=pl
Look:
Back to content
Return to our authors
408895 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus