Search
Our Authors
Search by Author

Maj Beata

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Rozprawa doktorska dotyczyła uczestnictwa wielkomiejskiej młodzieży szkół średnich w rekreacji ruchowej i turystyce oraz jego społecznych uwarunkowań.. Adiunkt Zakładu Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki na Wydziale  Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=117616&lang=pl

 
Look:
Back to content
Return to our authors
420369 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus