Search
Our Authors
Search by Author

Madejski Eligiusz

Docent doktor, nauczyciel akademicki AWF w Krakowie (adiunkt w Katedrze Teorii i Metodyki WF) i PWSZ w Tarnowie (docent w Instytucie Ochrony Zdrowia).

Rzeczoznawca MEN ds. wydawania opinii kwalifikujących podręczniki i programy nauczania do użytku szkolnego oraz kwalifikowania środków dydaktycznych do wychowania fizycznego, członek zespołu ekspertów MEN powołanego w 2004 r. do opracowania ekspertyzy (na zlecenie Instytutu Sportu w Warszawie) dotyczącej „Strategii rozwoju sportu w Polsce do roku 2012” – cel strategiczny 1 (wychowanie fizyczne i sport szkolny), członek zespołu ekspertów MEN powołanego w 2008 r. do prac nad nową reformą programową wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej kształcenia ogólnego. Od 2005 r. członek Akademii Mistrzów Sportu-Mistrzów Życia.

Wydał ponad 40 publikacji; w tym autor, współautor lub współredaktor 5 książek, m.in. Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego (2007, 2008).
Look:
Back to content
Return to our authors
408895 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus