Search
Our Authors
Search by Author

Cabała Monika

neurologopeda, pracuje w jednym z krakowskich szpitali klinicznych w poradni logopedycznej, mama dziecka z mutyzmem wybiórczym.
Look:
Back to content
Return to our authors
420981 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus