Search
Our Authors
Search by Author

Sowisło Maryla

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

Emerytowany pracownik Instytutu Nauk o Wychowaniu Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie i Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie.

Głównym obszarem jej zainteresowań jest warsztat pracy nauczyciela-wychowawcy oraz osoba i dzieło Matki Teresy z Kalkuty jako fenomen pedagogiki stosowanej.

Opublikowała 16 prac, w tym 3 książki.

 
Look:
Back to content
Return to our authors
420369 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus