Search
PSYCHOLOGY

Title: Kobiecość w obliczu zmian – studia interdyscyplinarne

Price: 9.64 EUR
+ Add to basket
New Release   


Rate a book
Author: Aneta Chybicka, Beata Pastwa-Wojciechowska (red. nauk.)

ISBN number: 978-83-7587-069-5

Technical information: Wydanie I, Kraków 2009, Format B5, Objętość 254 strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

Polish version of book

Tematyka związana z płcią budziła od zawsze duże zainteresowanie - w przeszłości przynależność do konkretnej płci stawała się niejednokrotnie podstawą wartościowania, czego przykładem może być podejście ewolucyjne oparte na założeniach Herberta Spencera i Karola Darwina. Dzisiaj podobne rozważania budzą jedynie uśmiech.

Rozwój wiedzy i zmieniające się społeczne role związane z funkcjonowaniem mężczyzn i kobiet pozwoliły zmienić historyczne poglądy na temat przynależności do konkretnej płci. Dowodem na postęp w tej dziedzinie jest wprowadzenie do języka nauki pojęcia „rodzaju”, podkreślającego różnice społeczne, i odróżnienie go od biologicznie definiowanej płci.

Prezentowana pozycja ma charakter interdyscyplinarny - analizuje problematykę rodzaju z różnych perspektyw: psychologicznej, penitencjarnej, socjologicznej i religioznawczej. Publikacja opisuje wątki psychologii rodzaju i w zamierzeniu jest pracą obiektywną, rzetelną i bezstronną, opartą na naukowych badaniach ilościowych i jakościowych oraz na dogłębnej analizie dostępnej literatury przedmiotu. Takie podejście zapewnia bezstronność analizy tematu i pomaga w wieloaspektowym zrozumieniu tego wielowątkowego, fascynującego, emocjonującego i często trudnego zagadnienia.

 


 

Książka dostępna w wersji elektronicznej w witrynie

 

 


Look:

Back
Back to Catalogue
395683 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus