Search
MISCELLANY

Title: Proroctwa biblijne
Księga Daniela. Apokalipsa św. Jana Naukowo-historyczne studium o spełnionych i niespełnionych proroctwach biblijnych

Out of Print   


Rate a book
Author: Zdzisław Gudzowski

ISBN number: 83-7308-298-0

Technical information: Wydanie I, Kraków 2004, Format B5, Objętość 436 stron, Oprawa miękka, klejona, folia

Polish version of book

   Autor niniejszej książki na tle politycznej i religijnej historiografii świata poddaje naukowej analizie proroctwa biblijne zawarte w Księdze Daniela i Apokalipsie św. Jana.

   W ten sposób stworzył on pełny obraz przepowiedni, które z absolutna dokładnością urzeczywistniły się na przestrzeni dziejów ludzkości oraz te, które oczekują na wypełnienie sięBack
Back to Catalogue
408895 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus