Search
MISCELLANY

Title: Wielkie "małe ojczyzny"
Aktywność społeczno-kulturalna polskiej społeczności lokalnej Kalisza w Drugiej Rzeczypospolitej

Out of Print   


Rate a book
Author: Mirosław Piwowarczyk

ISBN number: 978-83-7308-730-9

Technical information: Wydanie I, Kraków 2006, Format B5, Objętość 146 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

Polish version of book

            Książka poświęcona aktywności społeczno-kulturalnej polskiej społeczności lokalnej Kalisza to druga z trzech monografii powstałych pod wspólnym hasłem – wielkie „małe ojczyzny”, przedstawiająca aktywność społeczną i kulturalną polskich społeczności lokalnych w Wielkopolsce w Drugiej Rzeczypospolitej na terenie historycznej Wielkopolski.

            Praca składa się z siedmiu rozdziałów omawiających kolejno: sytuację polityczną, gospodarczą i społeczną, szkolnictwo kaliskie i stowarzyszenia młodzieżowe, ruch stowarzyszeniowy, ruch czytelniczy, działalność muzeum kaliskiego, ruch teatralny, prasę lokalną i działalność społeczników. Ważnym uzupełnieniem pracy jest zamieszczony w końcowej części aneks, zawierający spisy towarzystw i organizacji kaliskich i spis czasopism kaliskich z okresu międzywojennego.

            Przyjęte ramy chronologiczne nawiązują do powszechnie stosowanego okresu periodyzacji dziejów Polski. Przy wyjaśnieniu i analizie historycznych uwarunkowań aktywności społecznej
i kulturalnej autor odwołuje się do okresu zaborów (1795-1918 r).

 


Look:

Back
Back to Catalogue
408895 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus