Search
MISCELLANY

Title: Wielkie "małe ojczyzny"
Aktywność społeczno-kulturalna Gostynian w Drugiej Rzeczypospolitej

Out of Print   


Rate a book
Author: Mirosław Piwowarczyk

ISBN number: 978-83-7308-731-6

Technical information: Wydanie I, Kraków 2006, Format B5, Objętość 180 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

Polish version of book

            W pracy przedstawiono najważniejsze przejawy działalności społecznej i kulturalnej społeczności gostynian. Na tej podstawie Autor wykazał charakterystyczne trwałe cechy i wartości kulturowe Wielkopolski i jej małych środowisk lokalnych, wyrażające się w aktywności społeczno-kulturalnej.

            Książka składa się z pięciu rozdziałów, w których omówiono kolejno: sytuację polityczną, gospodarczą i społeczną w Gostyniu w latach 1919-1939, szkolnictwo gostyńskie jako teren aktywności społecznej i kulturalnej, rolę prasy lokalnej w inicjowaniu aktywności, ruch teatralny
i odczytowy w Gostyniu oraz działalność stowarzyszeniową – jako przejawy aktywności społecznej. Całość opracowania zamykają zakończenie i bibliografia. Ważnym uzupełnieniem jest aneks, zawierający spisy towarzystw i organizacji gostyńskich działających w latach 1919-1939.

            Podstawą źródłową pracy są materiały archiwalne zebrane podczas kwerend przeprowadzonych głównie w archiwach poznańskich i w archiwum leszczyńskim.

 


Look:

Back
Back to Catalogue
408895 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus