Search
HEALTH

Title: Psychologiczne aspekty niepłodności

Reprint:   VIII 2010


Rate a book
Author: Mariola Bidzan

ISBN number: 978-83-7308-808-5

Technical information: Wydanie I, Kraków 2006, Format B5, Objętość 136 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

Polish version of book

Większość par posiadanie dziecka traktuje jako sprawę oczywistą. Diagnoza niepłodności zwykle jest nieoczekiwana i dla obojga partnerów jest sytuacją bardzo obciążającą emocjonalnie.
Z tego względu problem należy jak najszybciej skonsultować ze specjalistami. Ocenia się,
że aktualnie około 13-20% małżeństw doświadcza problemów z utrudnioną prokreacją. Statystyki polskie są jeszcze bardziej alarmujące, ponieważ dotyczą 20-25% par.

Biorąc to pod uwagę, nie dziwi ogromne zainteresowanie nauk medycznych badaniem
i leczeniem niepłodności. Postęp jest widoczny
w dziedzinie biologii, niestety aspekty psychologiczno-społeczne są umniejszane, bądź pomijane, a przecież odgrywają one ogromną rolę zarówno w etiologii, jak
i patogenezie niepłodności. Autorka podkreśla,
że codzienna praktyka wskazuje na szczególną potrzebę interwencji psychologicznej, zwłaszcza
w łagodzeniu skutków niepłodności.

            W książce opisano aspekty niepłodności
w trzech sferach: medycznej, psychologicznej oraz społecznej. Autorka porusza także prawne aspekty leczenia niepłodności w kontekście psychologicznego funkcjonowania par oraz próbuje dać odpowiedź na pytanie: Co dalej?


Look:

Back
Back to Catalogue
420369 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus