Search
HEALTH

Title: (Nie)obecne kategorie w obszarze zdrowia człowieka

Price: 4.79 EUR
+ Add to basket
New Release   


Rate a book
Author: Agnieszka Zalewska-Meler

ISBN number: 978-83-7587-113-5

Technical information: Wydanie I, Kraków 2009, Format B5, Objętość 92 strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

Polish version of book

Głównym celem tej publikacji było zaproponowanie (nie)codziennych kategorii opisu zdrowia człowieka. Wśród kryteriów ich wyborów znalazły się przede wszystkim zainteresowania, a zwłaszcza rozpoznanie zjawisk związanych z problematyką zdrowia w kategoriach niedostępnych tradycyjnemu dyskursowi pedagogicznemu. Odkrywanie nowych sensów dbałości o zdrowie i pogłębianie wrażliwości na nie wymaga również, obok zdobycia kompetencji potrzebnych do prowadzenia zdrowego stylu życia, w myśl stwierdzenia, że zdrowie nie należy do wartości samowyzwalających się:

 

– umiejętności identyfikowania potencjalnych zagrożeń wpisanych w semantyczny obszar kultury zdrowia,

 

– ustawicznego doskonalenia w strukturze kompetencji nauczyciela zdrowia umiejętności interpretacyjnych, pozwalających na określenie własnej filozofii oddziaływań edukacyjnych dla zdrowia, zwłaszcza że współczesna ideologia zdrowia osadzona jest na pograniczu wielu perspektyw

badawczych i teoretycznych.

 

 

– pedagogiczne oddziaływania w obszarze zdrowia człowieka zyskują na otwartości poznawczej, eliminując znużenie nieustającym powrotem do „kwestii pierwszych” prezentowany w niezmieniony od lat sposób, jak również jałowości przekazu sensu uczestnictwa w kulturze wartości witalnej.

 

 

Zaprezentowane w publikacji kategorie nie wyczerpują listy kategorii nieobecnych w obszarze zdrowia człowieka. Są to jedynie przejawy własnych przemyśleń, które traktuję jako przyczynek do dyskusji wokół poruszonych tu zagadnień.

 

Refleksja ta pobudza do dalszych poszukiwań „wielkich nieobecnych” w obszarze zdrowia człowieka, jak również umacnia sens podejmowania problemów, które nie zawsze ułożone są dla powszechnej aprobaty ludzkiej.Back
Back to Catalogue
420369 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus