Search
EDUCATION IN CLASSES 4-6, GYMNASIUM AND LYCEUM

Title: Profilaktyka w gimnazjum Projektowanie, realizacja i ewaluacja programów

Price: 3.58 EUR


Rate a book
Author: Przemysław Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski

ISBN number: 83-7308-221-2

Technical information: Wydanie I, Kraków 2003, Format B5, Objętość 108 stron, Oprawa miękka, klejona, folia

Polish version of book

Niniejsze opracowanie adresowane jest do nauczycieli gimnazjów. Zgodnie z celami polityki edukacyjnej każda szkoła powinna realizować zadania w zakresie szeroko pojętej działalności profilaktycznej. Aby działania profilaktyczne mogły przynosić wymierne efekty, muszą być prawidłowo zaplanowane i zrealizowane. Należy również ocenić ich skuteczność. W książce omówiono miedzy innymi etapy procedury planowania i wprowadzania w życie szkolnego programu profilaktycznego. Istotną pomocą dla nauczycieli są informacje znajdujące się na końcu opracowania: wykaz sprawdzonych w praktyce programów profilaktycznych, literatura przedmiotu oraz zestaw załączników, które mogą być potrzebne osobom projektującym i realizującym profilaktykę w szkole (wybór narzędzi badawczych, wybrane fragmenty uregulowań prawnych, itd.).Back
Back to Catalogue
420369 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus