Search
EDUCATION IN CLASSES 4-6, GYMNASIUM AND LYCEUM

Title: My-razem w społeczeństwie
Scenariusze zajęć dla uczniów szkół gimnazjalnych

Price: 3.58 EUR
+ Add to basket
New Release   


Rate a book
Author: Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz

ISBN number: 978-83-7587-007-7

Technical information: Wydanie I, Kraków 2008, Format B5, Objętość 72 strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

Polish version of book

     Książka jest zbiorem scenariuszy skierowanych do nauczycieli, pedagogów i psychologów pracujących w gimnazjach, aby przeprowadzić zajęcia z młodzieżą. Program ten może być stosowany jako całość bądź pojedyncze scenariusze. Tematyka obejmuje szeroko rozumiany zakres kompetencji społecznych, takich jak: umiejętność pracy w grupie, komunikacja, asertywność, czy radzenie sobie ze stresem.
Biorąc pod uwagę trudności, jakie w pracy z młodym człowiekiem napotykają m.in. nauczyciele, program ten może pomóc nam dotrzeć do młodego człowieka, a młodzieży ma szansę przekazać dodatkowe kompetencje społeczne. Większość scenariuszy, ćwiczeń była stosowana przez autorkę w jej codziennej pracy.
Książka skierowana jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, aby uatrakcyjnić ich zajęcia z młodzieżą w wieku gimnazjalnym. Zbiór ten może być także wykorzystywany przez poradnie psychologiczne.

 

 


 

Książka dostępna w wersji elektronicznej w witrynie

 

 


Look:

Back
Back to Catalogue
420369 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus