Search
EDUCATION IN CLASSES 4-6, GYMNASIUM AND LYCEUM

Title: Źródła sukcesu szkolnego młodzieży licealnej

Price: 6.00 EUR
+ Add to basket
New Release   


Rate a book
Author: Jolanta Krystyna Boryszewska

ISBN number: 978-83-7308-642-5

Technical information: Wydanie I, Kraków 2008, Format B5, Objętość 200 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

Polish version of book

       Tematyka książki jest związana z najbardziej aktualnymi pytaniami stawianymi przez wszystkie osoby uczestniczące w procesie edukacji - Co można zrobić, jakie warunki stworzyć, jakie działania podjąć, aby w pełni wykorzystać potencjał uczniów? Pytanie to zostało uzupełnione o szereg pytań szczegółowych: W jakim stopniu poziom intelektualny i poziom rozwoju emocjonalnego sprzyjają odnoszeniu sukcesu szkolnego? Jakie działania mogą podjąć rodzice uczniów? Jakie działania proponowane przez szkołę są najcenniejsze dla rozwoju możliwości ucznia? Jakie działania związane ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym mogą stać się przeszkodą ograniczającą rozwój? Opracowanie to jest oparte na badaniach, które były prowadzone wśród młodzieży licealnej, ich nauczycieli i rodziców. Dzięki temu odpowiedzi na pytania, które stały się asumptem do poszukiwań pochodzą z trzech płaszczyzn - od uczniów, rodziców i nauczycieli. Pozwala to na pełniejszą i bardziej wnikliwą analizę zagadnienia.

 

 


 Książka dostępna w wersji elektronicznej
w
 następujących witrynach

 

 

                                          

                     

 
Back
Back to Catalogue
420369 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus