Search
GUIDES

Title: Jak pisać pracę magisterską?

Price: 4.36 EUR
+ Add to basket
New Release   


Rate a book
Author: Maria Węglińska

ISBN number: 978-83-7587-381-8

Technical information: Wydanie IX, Kraków 2010, Format A5, Objętość 128 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

Polish version of book

SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie

Część pierwsza

  1. Aparatura pojęciowa związana z metodologią

1.1.           Temat pracy

1.2.           Cel badań

1.3.           Problem

1.4.           Hipoteza

1.5.           Zmienne i ich graficzne przedstawienie

1.6.           Co oznacza słowo „wskaźnik”? Rodzaje wskaźników. Dobór i interpretacja wskaźników

1.7.           Klasyfikacja metod badań

1.8.           Pojęcie metody badań

1.9.           Techniki badawcze

1.10.       Narzędzie badawcze

1.11.       Eksperyment pedagogiczny

1.12.       Monografia pedagogiczna

1.13.       Metoda indywidualnych przypadków

1.14.       Metoda sondażu diagnostycznego

1.15.       Co nazywamy obserwacją?

1.16.       Wywiad

1.17.       Ankieta

1.18.       Określenie analizy dokumentów

1.19.       Pojęcie testu osiągnięć szkolnych

1.20.       Arkusz obserwacyjny

1.21.       Kwestionariusz

1.22.       Skala

1.23.       Kategoryzacja

1.24.       Korelacja

1.25.       typ badań

1.26.       Badania diagnostyczne

1.27.       Grupy czynników

1.28.       Etapy badań pedagogicznych

 

Część druga

  1. strona formalno-językowa pracy

2.1.           Strona tytułowa

2.2.           Struktura pracy

2.3.           Wstęp (słow. wstępne, zagadnienia wstępne, wprowadzenia0

2.4.           Układ rozdziału

2.5.           Struktura części teoretycznej

2.6.           Struktura rozdziału metodologicznego

2.7.           Definicja pojęć

2.8.           Zakończenie pracy

2.9.           Tabela

2.10.       Wykres i tabela

2.11.       Przypisy

2.12.       Bibliografia

2.13.       Załączniki

2.14.       Akapit

2.15.       Wybór formy czasowników

2.16.       Wyrazy spajające treść

2.17.       Rejestr niektórych wyrażeń i zwrotów metatekstowych podkreślających porządek i logiczność wypowiedzi

2.18.       Słownictwo wyrażające stosunek piszącego do własnej wypowiedzi, wyrazy oceniające

2.19.       Zestaw zwrotów nawiązujących do wypowiedzi zarówno przedmówców, jak i własnych, wcześniejszych

2.20.       Zwroty grzecznościowe

2.21.       Przepisywanie na maszynie

 

Część trzecia

  1. Zestaw wyrażeń i zwrotów pomocnych w redagowaniu pracy

3.1.           Jak zatytułować rozdział teoretyczny?

3.2.           Zestaw wyrażeń określających podstawy metodologiczne i organizację badań

3.3.           Zwroty służące wprowadzeniu definicji

3.4.           Zestaw określeń pomocnych w formułowaniu hipotez

3.5.           Jak rozpocząć rozdział – przykłady

3.6.           Typowe sformułowania dotyczące zapowiedzi wprowadzenia

 tabeli

3.7.           Rejestr proponowanych sformułowań rozpoczynających analizę danych

3.8.           Słownictwo stosowane przy analizie i interpretacji danych

3.9.           Wprowadzenie cytatu

3.10.       Sformułowania służące wprowadzaniu przykładów

3.11.       Zestaw wyrażeń określających nasilenie

3.12.       Przykłady wypowiedzi podsumowujących rozdział (podsumowanie rozdziału; wnioski; uwagi końcowe; wnioski ogólne; podsumowanie i wnioski)

3.13.       Zestaw sformułowań rozpoczynających zakończenie pracy

 

Bibliografia (wybrane pozycje)

 


Look:

Back
420369 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus